A hála világnapja: szeptember 21. és a „boldogságfokozó hála” gyakorlás

Hála-2019-3-1.png

Téma: „A hála világnapja” – szeptember 21.
Cél: A „Boldog Iskola” programsorozat elindítása újból a 2019/20-as tanévben
Tartalom: Új kollégistákkal a pályázat és a program ismertetése, korábbi évben már részt vett diákok segítségével (élménybeszámoló). A boldogságmunka összetevői, első lépés: a hála kinyilvánítása
A kompetenciafejlesztés fókuszai: az érzelmek felismerésének és kifejezésének tudatosítása és gyakorlása („A hála gyógyító erejé”-nek megismerése)
Módszerek: tanári ismertető, kiselőadás, beszélgetés, kisfilm, rajzos tabló készítése (csoportmunka)
Eszközök: projektor, laptop, témavázlat, „Hálanapló” kitöltése, tabló készítéshez ragasztó, színes dekorpapír, színes filctollak, illusztrációs anyagok

Foglalkozásvázlat:
1. A csoport köszöntése. A Boldog Iskola program rövid ismertetése – előző évi munkánk áttekintése
2. A foglalkozás menetének felvázolása
3. Indító beszélgetés
4. Kisfilm: Dr. Buda László (A hála gyógyító ereje)
5. „A hála világnapja: szeptember 21.” tabló közös munkával való elkészítése, dekoráció, szemléltetés, írásbeli szövegekkel való kitöltése
6. A foglalkozás végén fénymásolt egyéni feladatlap kiosztása („Azért vagyok hálás, mert… Köszönöm!)

ooo

Képek