A célokhoz vezető boldog út

D40376B0-89E6-432C-8060-240EF3AC027F.jpeg

Célok kitűzése és elérése

Céltalanul lenni az életben… pozitív dolgokat és gondolatokat sem hoz magával. Nagyon fontos a téma, a gyermekeknek minél kisebb korban, minél több lehetőséget kell megajánlanunk. Olyan játékos formàban, olyan rájuk szabott gyakorlati feladatokkal, amelyben jártasságra és tapasztalatra tesznek szert ahhoz , hogy aktívan növekedjen kiskorban a boldogságszintjük.
Céljaink, amelyek lehetnek rövidebb és hosszabb távúak, amelyhez különböző időtartamú lehetőséget kell biztosítanunk, amelyekhez néha önmagunk vagy mások segítségére is szükség lehet, meghatározzák minden napjainkat életünket. De ha van miért tenni, akkor erősebbek vagyunk, hogy céljainkat elérjük és önmagunk számára örömet okozhassunk mások mellett is.
Az értékes kihívások megerősítenek, remek tevékenységekre ösztönöznek, lelkileg boldogabbak leszünk. Közben talán arra is rájövünk, hogy nem a cél elérése a lényeg, hanem a hozzá vezető út örömteli, boldog megélése.
Amikor az újabb témáról olvasok, akár a megajánlott feladatokat, ötleteket vagy éppen az elméleti hátteret, akkor minden egyes mondatot természetesen próbálok a saját kis csoportomra kivetíteni. Átgondolom, hogy ők milyen szinten vannak, miben kell őket erősítenem, hogy minél jobb eredményt érhessünk el.
Osztályomban több sajátos nevelési igényű gyermek, magatartás zavaros, vagy éppen tanulási nehézséggel küzdő gyermek található. Sokak nehéz szociális körülmények között élnek. Csonka családban vagy egyedül nevelő szülővel esetleg nagyszülővel, netalán nevelőszülőnél.
Közösen építettünk egy épületet, amelyre mindenki tett 1 db-ot és miközben elhelyezte és egy komplex építménye változott, elmondhatta mit szeretne elérni az életében. Ez az épület lett a Célok háza. Majd a hónap során lerajzolták,hogy mi mindent szeretnének a céljuk eléréséig megtenni. Milyen eszközök szükségesek hozzá, milyen tevékenységek, milyen lelkivilág és kik azok az emberek, akikkel együtt kell hogy működjenek. Amikor azt elkészítették és kivágták, akkor a tanteremben, lehetőségekhez mérten elhelyeztük a Célok házát, és mindenki színesrudakból saját utat épített magának. Az út végére önmaga arcképét rajzolta. Az útjába pedig elhelyezte az általa készített rajzosan megjelenített céljait, időrendi sorrendben. Nagyon örömtelien élték meg, ahogyan egy egészen felemelő hatású, utakkal teli, élettel megtelő teret kaptunk. 🙂 Rendezgetés közben nagyon sok pozitív dolgot hallottam tőlük.
Nekünk ez volt a fő tevékenységünk most.
Tevékenységünk során, valamint reggelente és dolgozatíráskor is szívesen hallgatjuk Bagdi Bella dalait.
A kollégám is szívesen épít be óràiba Boldogsàgórás tevékenységeket. Ők évkezdő célokról beszèltek és lerajzolták ezeket.
Néhány nap után bontottuk el ezt a mozgalmas látványt nyújtó érdekességet és a gyerekek hazavitték a kis céljaikat ábrázoló képeket.
Ma reggel az egyik kis tünemény odajött hozzám és azt mondta, hogy otthon az egyik kedvenc füzetébe beleragasztotta ezeket a dolgokat.
Így sohasem fogja elfelejteni, hogy miket kell tennie, hogy megvalósítsa az álmait és boldog legyen, azt csinálhassa amit már most szeretne…

Képek