4181.Nádudvar,Fő út 144-147. Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Csoport neve  :                             1.d osztály

Helye:                                           Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

                                                      Nádudvar , földszint 4.terem

 

 Óra cél és- és feladatrendszere: érzelmi intelligencia fejlesztése, konfliktusmegoldás, tűrőképesség ,közösségi nevelés.

Tantárgyi koncentráció:             magyar irodalom, ének-zene, etika, vizuális kultúra, technika, testnevelés és sport

Az órát tartja:                             Tőzsér Jánosné    tanító

 Óravázlat                                   Boldogságóra, Társas kapcsolatok ápolása


Idő:                                            
2021.november 17.

 

 

 

 

 

 

 

  TÁRSAS KAPCSOLATOK ÁPOLÁSA

 

Pedagógus tevékenysége  Gyerekek tevékenysége Módszerek, munkaformák Eszközök Célok
1.     Órakezdő relaxáció és éneklés: (5 perc)

– Reggeli sorakozás a terem előtt    Köszönés ölelés vagy pacsizás.

– Szép napot kívánok a gyerekeknek!

A csoport hangulatához igazodva , zenehallgatás, mindenki választ magának párt, hogy ki mellé szeretne ülni!:)

Bagdi Bella: Jobb veled a világ

 

 

 

 

 

 

2.Téma bevezetése: „Medve vagyok és cammogok” (5 perc)

Szabály ismertetése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyors elhelyezkedés

Hallgatják körben állva a zenét, táncolva énekeljük a dalt. Megnézik a videót!

 

 

 

Lomha mozgással medvévé válnak.

 

 

egyéni

 

 

 

 

frontális

 

 

 

 

frontális

 

 

1.számú melléklet

 

 

 

 

laptop

2.számú melléklet

 

 

3.számú melléklet

/szív kép/

 

 

Választhat, hogy a szívre vagy a kézre teszi a kezét.

 

 

Nyugodt ,derűs

légkör megteremtése,

érzelmi ráhangolódás

az órára.

 

 

 

A nagy szívet ölelje meg mindenki!:)

 

 

Mindenki mosolyogjon  a mai órán!

 

2.Téma feldolgozása: Társas kapcsolatok ápolása(10perc)

Az ember társas lény!
(a megállapítás értelmezése)

Szerintetek ez mit jelent?

Miért van szükségünk egymásra?
-( a táblára feltesszük  a kulcsszavakat képekben )Mivel elsősök.

Kik azok az emberek, akik körül vesznek benneteket?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélemények meghallgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéni munka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.számú melléklet

/képek/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kellőképpen jól érezzék magukat és úgy mondják el megállapításukat..

 

 

 

 

Rávezetni őket a család ,barát fontosságára.

 

 

 

 

 

 

3.A téma előkészítése : (5 perc).

A mese hallatán nem éppen azt fogod hallani, ami a mintaszerű barátság ,de a tanulságot próbáljuk levonni belőle!

mese olvasása: A róka és farkas a lakodalomban

 

 

mese hallgatása

 

frontális

 

5.számú melléklet

/Mese szövege/

 

 

 

 

 

 

Értse meg ,hogy mi kell a boldogsághoz ,jól működő társas kapcsolathoz

4. A téma feldolgozása (10 perc)

A mese elolvasása után  észrevételek meghallgatása, tanulság levonása

 

 

 

egyéni munka Mondják el észrevételüket! Lássák meg a helyes utat !
5. Az óra lezárása (6 perc)

Szoborpark játék

Szókártyák kihúzása után találják ki egymás szobrait!

 

 

Meditáció :Bagdi Bella : Ha boldog vagy mutasd meg mindenkinek…

 

6.Értékelés (4perc)

Téma tovább gondolása

 

Társasjátékkal fogunk megismerkedni. ismertetése Pozitivity

Legyen minden hónapban egy ölelésnapunk!?)

 

 

 

 

 

 

 

Páros munka

 

 

 

 

egyéni munka

 

6.számú melléklet

/szókártyák/

 

 

 

7.számú melléklet

https://www.youtube.com/watch?v=ugFvhdvPAhs

 

Próbálják imitálni a fülükbe súgott szavakat!

 

 

 

 

 

 

Szóbeli dicséret

 

 

Képek