Pályázat főoldal

Boldog Óvoda és Boldog Iskola pályázat

Neveljük boldogságra is a gyerekeket!

Egy tudományos módszer, amivel a diákok boldogabbak, kitartóbbak lesznek, eredményeik javulhatnak és a velük való közös munka is könnyebbé válik.

Pályázat főoldal
Pályázat főoldal

A Boldog Óvoda és Iskola programjának fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és a tanulásban egy optimista hozzáállást kialakítani a diákok körében. Ma már az ELTE PPK által tudományosan is igazolt programot fejlesztettünk ki, mely a pozitív pszichológia módszereire épül, ami mind a diákok, mind a tanárok jól-létével foglalkozik, és ahol lehetőség van a szülőket is bevonni a programba. Nem a tudás terhére dolgoztuk ki a programot, hanem annak kiegészítéseként, ahol az a cél, hogy a hagyományos tudásátadást és az életben szükséges kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk az iskolai oktatásban.

1500+
óvoda és iskola
a programban
7500+
Boldogságóra program
csoport az országban
100000+
boldogabb gyerek a
programnak köszönhetően
Bizonyított
Tudományosan bizonyított
program szakemberektől
Pályázat főoldal

Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.

Prof. Dr. Bagdy Emőke
a Jobb Veled a Világ Boldogságóra Program fővédnöke,
a Boldogságóra könyvek társszerzője,
klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta,
a Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék professor emeritusa

A pályázat célja és eredménye

Pályázat főoldal

A pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit alkalmazva az óvodás, alsós, felsős és középiskolás gyerekek csoportosan és egyénileg ismerik meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez.

Pályázat főoldal

A pályázat eredménye olyan optimista, magabiztos és kitartó óvodások és iskolások, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak.

Bővebben »

A pályázati időszak a 2022/23-as tanévre 2022. március 20-án indul

Amit minden, újonnan csatlakozó intézmény ajándékba kap az alapítványtól:

 • Szakmai felkészítő csomag

Programok, lehetőségek a 2022/23-as tanév során:

 • A „Fogadj örökbe egy Boldog Óvodát vagy Iskolát” programban való részvétel lehetősége az intézmények számára.
 • Kiegészítő szakmai anyagok a Boldogságóra program módszertanához, amelyeket bármely más tantárgy tanítása során fel lehet használni.
 • Egyéb izgalmas pályázati lehetőségek a gyerekek számára (rajzpályázat, dalíró pályázat, stb.).
 • Közös, jótékonysági kampány szervezése.
 • „A hónap pedagógusa” és „A hónap csoportja” elismerés elnyerésének lehetősége minden hónapban azok számára, akik beszámolót töltenek fel a boldogságórás élményeikről.

Pályázati feltételek és űrlapok beküldése

Válassz attól függően, hogy az intézményed már rendelkezik-e Boldog Iskola/Óvoda, Örökös Boldog Iskola/Óvoda címmel, vagy most szeretnétek elnyerni a Boldog Iskola vagy Óvoda címet.

Ha egyéb intézményként (pl. egyetemi karként, pedagógiai szakszolgálatként, stb.) szeretnétek csatlakozni a programhoz, kérjük vegyétek fel a kapcsolatot velünk és írjatok a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre, hogy átbeszélhessük az egyedi pályázati feltételeket.

Mit mondanak azok, akik már elnyerték a Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola címet?

Budáné Tóth Gabriella
a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója

Az iskola az Örökös Boldog Iskola címre pályázott, hiszen most már az intézmény összes osztályában tartanak boldogságórákat, pedagógusaik nem egyszer elnyerték már a hónap pedagógusa címet is. Ehhez a lelkes munkához pedig elengedhetetlen a vezető támogatása. Erről és az iskolában eddig elért eredményekről beszél az igazgatónő az előadásában.

Ők már megtapasztalták a boldogságórák pozitív hatását

„Tesztbeli eredmények mutatják, hogy a gyermekek érdeklődőbbek lesznek, kreatívabbak és nő a figyelemkoncentrációjuk a boldogságórák következményeként.”

Prof. Oláh Attila
professor emeritus, ELTE PPK

„A tanév végén az igazgatónő bejött egy boldogságórára és azt tapasztalta, milyen látványos változás történt az osztályban.”

Tabajdi Éva
a debreceni Árpád Vezér Ált. Iskola iskolapszichológusa

„Eredményeink például: a tanulmányi eredmény növekedett, a bukások száma csökkent 15 főről 2-re a boldogságóráknak köszönhetően”

Strasszerné Farkas Márta
Székesfehérvári Kossuth Lajos Ált. Iskola intézményvezetője

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.  Az egyes témakörök sorrendben:

Milyen elemekből épülnek fel a boldogságórák?

Elméleti háttér

Elméleti háttér

Óravázlat

Óravázlat

Mesék – történetek minden témához

Mesék – történetek minden témához

Szabadon választható feladatok

Szabadon választható feladatok

Relaxációs program

Relaxációs program

Személyiségfejlesztő gyerekdalok

Személyiségfejlesztő gyerekdalok

Mit kapnak a pályázat nyertesei?

1. Azok az intézmények, akik elnyerik a Boldog Óvoda vagy Iskola címet, egy oklevelet kapnak, amit kitehetnek az intézmény falára.

Pályázat főoldal

2. A Boldog Óvoda, vagy Boldog Iskola minőségi elismerést, melyet kitehetnek az intézmény honlapjára és amit használhatnak a kommunikációs anyagaikban is.

Pályázat főoldal

3. Minden, újonnan csatlakozó intézmény egy szakmai csomagot kap ajándékba, azon korosztályokét, amelyekben boldogságórákat fognak tartani.

Pályázati feltételek és űrlapok beküldése

Válassz attól függően, hogy az intézményed már rendelkezik-e Boldog Iskola/Óvoda, Örökös Boldog Iskola/Óvoda címmel, vagy most szeretnétek elnyerni a Boldog Iskola vagy Óvoda címet.

Ha egyéb intézményként (pl. egyetemi karként, pedagógiai szakszolgálatként, stb.) szeretnétek csatlakozni a programhoz, kérjük vegyétek fel a kapcsolatot velünk és írjatok a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre, hogy átbeszélhessük az egyedi pályázati feltételeket.

Mit mondanak azok, akik már elnyerték a Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola címet?

Kiválóan feldolgozott az elméleti háttere a könyveknek, és nagyon változatos és színes feladatokat tartalmaz, amiket a gyerekek nagyon szeretnek megoldani. És amellett, hogy önállóan dolgozhatnak csoportokban is, illetve a kreatív oldalukat is felhasználva tudnak feladatokat megoldani.

Fábiánné Morvai Dóra, tanár
Veszprémi Báthory István Általános Iskola

A boldogságórák által a gyermekeknek lehetőségük nyílik a figyelemre, az odafigyelésre, a megértésre, az érzelmeknek a kifejtésére, megbeszélésére a boldogság összetevőinek a megtapasztalására és ez azért lenne jó, ha minél hamarabb akár már óvodás korban, is megtörténne, mert minél hamarabb szerzik meg ezeket a tapasztalatokat, annál hamarabb, tudják ezt a saját életükre, a mindennapjaikra rávetíteni. És amilyen tapasztalatokat szereznek, azok meghatározzák a jövőbeni életüket is. És majd a boldog gyerekekből, boldogabb felnőtteké válhatnak ez által.

Hényelné Pásztor Zita, intézményvezető
Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde

Az igazgatónő vezetésével az iskola az idei évben már az Örökös Boldog Iskola címre pályázott, hiszen most már az intézmény összes osztályában tartanak boldogságórákat, pedagógusaik nem egyszer elnyerték már a hónap pedagógusa címet is. Ehhez a lelkes munkához pedig elengedhetetlen a vezető támogatása. Erről és az iskolában eddig elért eredményekről beszél az igazgatónő a videóban.

Budáné Tóth Gabriella, igazgató
Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Pályázati feltételek és űrlapok beküldése

Válassz attól függően, hogy az intézményed már rendelkezik-e Boldog Iskola/Óvoda, Örökös Boldog Iskola/Óvoda címmel, vagy most szeretnétek elnyerni a Boldog Iskola vagy Óvoda címet.

Ha egyéb intézményként (pl. egyetemi karként, pedagógiai szakszolgálatként, stb.) szeretnétek csatlakozni a programhoz, kérjük vegyétek fel a kapcsolatot velünk és írjatok a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre, hogy átbeszélhessük az egyedi pályázati feltételeket.

Mit mondanak a gyerekek a boldogságórákról?

Azt szeretem a boldogságórában, hogy olyan sok mindent megtanulhatok a szeretetről. Szeretem, hogy megnyílunk mindannyian egymás felé, utána sokkal könnyebb minden, reményt ad nehézségen és minden szomorúságom után is. Olykor minden nehéz és alig várom, hogy boldogságórán megkönnyebbüljek.

Szabó Sára, tanuló

A boldogságóra azért jó, mert megtanulunk egymáshoz szeretettel és tisztelettel fordulni. A segítséget, a megbocsátást egymásban erősítjük, és ez az egyik kedvencem.

Horváth Beáta, tanuló

Az tetszik a boldogságórákban, hogy megmondhatom a rossz érzéseimet. Azért jó, mert az osztályban nem lesz annyi veszekedés, bántás, és én is fejlődök.

Nagy Péter, tanuló

Pályázat főoldal

Az alábbi térképen a korábbi Boldog Óvoda és Iskola, valamint Örökös Boldog Óvoda és Iskola címeket elnyerő intézmények láthatók.

Boldog Iskola és Óvoda címátadók képekben

Pályázati feltételek és űrlapok beküldése

Válassz attól függően, hogy az intézményed már rendelkezik-e Boldog Iskola/Óvoda, Örökös Boldog Iskola/Óvoda címmel, vagy most szeretnétek elnyerni a Boldog Iskola vagy Óvoda címet.

Ha egyéb intézményként (pl. egyetemi karként, pedagógiai szakszolgálatként, stb.) szeretnétek csatlakozni a programhoz, kérjük vegyétek fel a kapcsolatot velünk és írjatok a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre, hogy átbeszélhessük az egyedi pályázati feltételeket.

Nézz bele a boldogságórákba

 • Boldogságóra a csécsei Gézengúz ÓvodábanHényelné Pásztor Zita vezetésével a csécsei Gézengúz Óvoda volt az első ovi, ahol bevezették a boldogságórákat.

 • Boldogságóra a Kerékteleki Gárdonyi Géza Általános IskolábanA kerékteleki iskolában már minden csoportban tartanak boldogságórát, a gyerekek nagyon szeretik.

 • Boldogságóra a Debreceni Árpád Vezér Általános IskolábanTabajdi Éva iskolapszichológus vezetésével Debrecenben már hatodik éve tartanak boldogságórákat.

 • Boldogságóra a budapesti Szent Margit Gimnáziumban

 • Gyerekek a jó cselekedetekrőlVajon mit gondolnak a boldogságórás gyerekek a jócselekedetekről?

 • Optimizmus reklámfilmA keszthelyi Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola produkciója

A Boldogságórák szakmai csapata

Pályázat főoldal

Prof. Dr. Bagdy Emőke

a Boldogságóra Program fővédnöke,
klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta, professor emeritus

Pályázat főoldal

Bagdi Bella

a Jobb Veled a Világ elnöke, életmódfejlesztő énekesnő, a Boldogságprogram megálmodója, elindítója és szakmai vezetője

Pályázat főoldal

Prof. Oláh Attila

a Boldogságóra Program tudományos szaktanácsadója,
az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratórium vezetője

Pályázati feltételek és űrlapok beküldése

Válassz attól függően, hogy az intézményed már rendelkezik-e Boldog Iskola/Óvoda, Örökös Boldog Iskola/Óvoda címmel, vagy most szeretnétek elnyerni a Boldog Iskola vagy Óvoda címet.

Ha egyéb intézményként (pl. egyetemi karként, pedagógiai szakszolgálatként, stb.) szeretnétek csatlakozni a programhoz, kérjük vegyétek fel a kapcsolatot velünk és írjatok a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre, hogy átbeszélhessük az egyedi pályázati feltételeket.

Ahol találkozhattál velünk a médiában

Pályázat főoldal

Akik nélkül nem lenne boldogságóra

Pályázat főoldal
Pályázat főoldal

Félreértések, melyek visszatarthatnak attól, hogy pályázzatok

Nem akarok több munkát a nyakamba

A boldogságórák megtartása természetesen az elején igényel egy kis plusz felkészülési időt, de ha pályáztok, mi minden segítséget megadunk nektek az elinduláshoz. A szakmai csomaggal együtt rengeteg ötletet, gyakorlatot kaptok, amit az órákba be tudtok építeni és a boldogságórák pozitív hatásának eredményeképpen a gyerekekkel is könnyebb lesz együttműködni, a program hosszútávon a ti munkátokat is megkönnyíti.

Az adminisztrációs feladatokat pedig igyekeztünk a minimálisra csökkenteni, így csupán egy-egy fotót kell majd feltöltenetek a boldogságórákról a weboldalunkra, vagy választhatjátok az év végi beszámolót is.

Nem akar a tantestületben mindenki boldogságórát tartani

A pályázat benyújtásához és a cím elnyeréséhez tökéletesen elegendő, ha már legalább egy pedagógus kedvet érez hozzá és elkezdi a boldogságórákat megtartani az intézményetekben. Később aztán többen is csatlakozhatnak.

Nincs időnk minden héten boldogságórát tartani

Mi arra kérünk titeket, hogy legalább egy boldogságórát tartsatok meg egy hónapban, tehát nem kell minden héten beépíteni a boldogságórát az órarendbe. Természetesen, ha kedvet éreztek hozzá, akár minden héten is tarthattok, de ez tőletek függ.

Nem tudjuk a pedagógiai programba betenni

A pedagógiai programban legkésőbb szeptember 30-ig kell szerepelnie a Boldogságóra programnak, tehát ráértek azt módosítani a következő tanév elején. Ha bármilyen problémába ütköztök ezzel kapcsolatban, keressetek minket nyugodtan a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címen és segítünk.

Gyakran ismételt kérdések

Várjuk pályázatukat a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre!

Pályázati feltételek és űrlapok beküldése

Válassz attól függően, hogy az intézményed már rendelkezik-e Boldog Iskola/Óvoda, Örökös Boldog Iskola/Óvoda címmel, vagy most szeretnétek elnyerni a Boldog Iskola vagy Óvoda címet.

Ha egyéb intézményként (pl. egyetemi karként, pedagógiai szakszolgálatként, stb.) szeretnétek csatlakozni a programhoz, kérjük vegyétek fel a kapcsolatot velünk és írjatok a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre, hogy átbeszélhessük az egyedi pályázati feltételeket.