Tudományosan igazolt, hogy boldoggá teszi a gyerekeket a Boldogságóra

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet és az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriuma Prof. Oláh Attila tudományos szaktanácsadó vezetésével kutatást végzett 2015/16-os tanévben Boldogságórák hatékonyságáról.

A kutatás célja, hogy tudományos adatok alapján igazolni lehessen a Boldogságóra program eredményességét. A mérés eredménye lehetőséget teremtett arra, hogy a beérkezett adatokra támaszkodva bizonyítsuk, hogy a pozitív élmény állapotok pozitívan hatnak a mentális teljesítményre, pozitív állapotban megnyílik az elme érdeklődőbb, kreatívabb lesz az egyén.

Érdeklődésünk középpontjában a Boldogságórák hatékonysága állt. A vizsgálat tesztlapok kitöltésével történt, amelyek három területet mértek. Figyelem (Pieron), kreativitás, Flow- élmény a Boldogságórán, humán és reál tantárgyaknál. Fontos volt az órák sorrendjének betartása, tehát boldogságóra, reál majd humán tantárgy más osztályokban reál, humán és boldogságóra követték egymást, kizárva ezzel a tanulás lehetőségét. A tesztkitöltése mindhárom óra esetében ugyanabban az időben ment végbe. Pl. 2. órában, de nem ugyanazon a napon. A vizsgálatot végző személy tartotta mindhárom órát és végezte el a vizsgálatot megadott instrukcióknak megfelelően.

Büszkék vagyunk a végeredményre:

“Az alapítvány iskolákban tartott boldogság óráinak 3. 4. és 5. osztályos tanulói a boldogság órán elsajátítottak hatására a figyelem és kognitív tesztekben nyújtott teljesítményeik alapján nyitottabbaknak, érdeklődőbbeknek és kreatívabbaknak mutatkoztak, mint a kontroll csoportbeli társaik.

A boldogságórák hatás vizsgálatára tervezett mérések szerint, a boldogságórákon végzett gyakorlatok erősítik az önbizalmat, a kitartást, fokozzák a koncentrációs képességet, fejlesztik a divergens gondolkodást és kreativitást.

A boldogság „taníthatóságát” alátámasztó mérések, a boldogság, a mentális egészség és a globális jóllét szoros összefüggésének empirikus bizonyítékai felhívják a figyelmet arra, hogy a pozitív élményállapotok megteremtésének, fenntartásának és fokozásának módszertanát, stratégiáinak és technikáinak oktatását, boldogságórák és fejlesztő programok keretében mind a közoktatás mind a felnőttoktatás részévé kellene tenni.”

Prof. Oláh Attila, a kutatócsoport vezetője

2016 szeptemberében már 2200 pedagógus tart velünk a programban és egyre több iskola pályázza meg a Boldog Iskola címet.

További információk a programmal kapcsolatban, amelyre szeptember végéig lehet jelentkezni a www.boldogsagora.hu éswww.boldogiskola.hu oldalakon találhatók.